Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les

Deze les wordt gebruikt om een “omgebouwde” les of een geflipte les aan elkaar te presenteren.

Hierbij wordt gekeken naar de 3 componenten die de vorige lessen zijn behandeld.

Doe mee met de conversatie