Het leerdoel: docenten weten waar ze de informatie omtrent hun ict vraagstuk kunnen vinden.

Sub leerdoel: docenten weten waar ze terecht kunnen met vragen over ict toepassingen die ze niet via de online beschikbare middelen kunnen beantwoorden. Icto-coaches

Sub leerdoel: docenten voelen zich gefaciliteerd in het nemen van de tijd om met hun ict vraagstuk aan het werk te gaan. Uitleg professionaliseringsruimte en bevestiging van het MT.

Extra opbrengst: een aantal elementen uit de analyse beginsituatie worden direct behandeld.

                Er is gekozen om tijdens de jaarteam bijeenkomst van leerjaar 1 een kwartier de tijd te nemen om de docenten een aantal kleine taken te laten uitvoeren die hun bekend zullen maken met waar ze informatie over hun ict vraagstukken kunnen vinden en waar ze verdere inspiratie voor de inzet van educatieve technologie in hun lessen kunnen opdoen. De reden voor de keuze om het op deze manier aan te pakken is simpel. Het is onmogelijk om alle docenten in te roosteren voor een activiteit anders dan op donderdagochtend van 08.30 tot 10.10 en daar zijn altijd de verschillende overleggen gepland. Tevens bevordert een fysiek moment het gevoel van verbondenheid de opbrengst van de bijeenkomst (Joosten, M, 2022). Daarnaast kunnen bepaalde elementen van de inhoud, denk aan de professionaliseringsruimte en de ontwikkeling om toch met ICTO coaches te gaan werken bevestigd worden door de manager en de toekomstige coaches.

Uitwerking onderwijsvorm.

                Er is gekozen voor een interactieve activiteit die de docenten samen aan het werk zet. Door samen te analyseren welke stappen de docenten doorlopen en te evalueren hoe het proces verlopen is wordt aan de hogere orde denkaardigheden zoals ooit beschreven door Bloom (1956) geraakt. Ook hopen we door in een heel kort element de lesstof (Broer, 2021) aan te bieden aan te sluiten bij de groeiende tendens om informatie in kleine hapklare brokjes (microlearning) aan te bieden.

Casus:

Gijs, docent verpleegkunde aan de gouden pleister academie heeft een aantal problemen. Allereerst heeft hij een powerpoint presentatie voorbereid om zijn studenten uitleg te geven over de verschillen tussen hoogwaardige een wetenschappelijke literatuur. In die PPP gebruikt hij een aantal afbeelding die hij van het internet heeft gehaald. Zo gebruikt hij een afbeelding van Isaac Newton om zijn les te openen. Immers bronnen onderzoek of een literatuurstudie gebeurt zelden vanaf 0 maar bouwt vaak verder op de kennis van anderen.

Opdracht:

Ga in tweetallen, gebruik je laptop, kijken of je op HINT informatie kan vinden die je uitlegt hoe om te gaan met het auteursrecht in deze situatie. (3 minuten ).

Via de zoekbalk van HINT kom je lastig bij alle informatie. Je zal dat in het sub menu van de mediatheek moeten zoeken. Daar is adequate en met voorbeelden onderbouwde informatie te vinden over het gebruik van afbeeldingen, video’s en hoe het auteursrecht verwerkt dient te worden. Ook worden er handige tips gedeeld over het gebruik van data die al gevrijwaard is van auteursrecht.

Analyse: Hoe heb je gezocht? Wat kwam als eerste in je op toen je de opdracht kreeg om te gaan zoeken?

Evaluatie: heeft je eerste ingeving je op het juiste spoor gezet? Zo ja, hoe komt het dat je als eerste in deze richting ging zoeken? Zo nee, wat maakte dat je deze zoekrichting het meest aannemelijk achtte?

Nu heeft Gijs zijn PPP voorzien van de benodigde verwijzingen waar het de auteursrechten betreft. Echter heeft hij ook een link die hij wil delen waarop de inhoud van de opdracht beoordeeld wordt door zijn studenten zodat hij de kwaliteit van zijn onderwijs verder kan verbeteren. Een collega heeft in het voorbijgaan op de gang geroepen dat hij de link in Canva relatief eenvoudig kan omzetten in een QR code die in de PPP kan worden gezet. Studenten scannen de code en vullen de enquête in. Oja, er werd in het voorbijgaan ook aangegeven dat Canva gratis via HINT toegankelijk is voor onze docenten. Gijs heeft werkelijk waar geen idee waar hij moet zoeken.

Opdracht:

De vraag aan ons om Gijs te helpen. Ga, weer in tweetallen, op zoek naar Canva en kijk of je toegang kunt krijgen tot deze app. Voor iedereen die al zo bedreven is in het gebruik van Canva, kijk of je via Canva de onderstaande link in een QR code kunt omzetten. ( tijd 5 minuten )

by standing on the shoulders of giants – Google Zoeken

Analyse: hoe heb je gezocht? Wat kwam als eerste in je op toen je de opdracht kreeg?

Evaluatie: heeft je eerste ingeving je op het juiste spoor gezet? Zo ja, hoe komt het dat je als eerste in deze richting ging zoeken? Zo nee, wat maakte dat je deze zoekrichting het meest aannemelijk achtte?

Afrondend:

Zoals jullie misschien hebben ervaren is eigenlijk vrijwel alle informatie die je nodig hebt om ondersteuning te krijgen bij het inzetten van (educatieve) technologie wel voorhanden op HINT.  Hopelijk hebben jullie door deze opdrachten gemerkt dat het alleen soms wat tijd kost om eea te vinden. Om jullie hierin te ondersteunen zijn er vanaf komend studiejaar 2 ICTO coaches aangesteld. Nl Leneke Lambooij en Niels van Leeuwen. Leneke en Niels vertellen zelf wat over het ICTO coach zijn en waarvoor ze te benaderen zijn.

Daarnaast heb je ook gewoon professionaliseringsruimte in je PTD. Manager Martijn verteld dat iedere collega, al na gelang zijn/haar contract tot 40 uur per jaar heeft om in te zetten om zichzelf te professionaliseren.

Mocht je interesse hebben om een deel van die tijd in te zetten voor het versterken van je digitale vaardigheden dan zijn Leneke, Niels en ik altijd beschikbaar om een passend programma met je op te stellen en je ideeën en tips aan de hand te doen.