De gewenste situatie voor online onderwijs zou zijn dat docenten regelmatig nieuwe werkvormen en energizers uitproberen en deze evalueren tijdens teamvergaderingen. Door te experimenteren met verschillende werkvormen en energizers, kunnen docenten de betrokkenheid en participatie van studenten vergroten, wat kan leiden tot een beter begrip en een hogere motivatie om te leren.

Er zijn verschillende werkvormen en energizers die kunnen worden gebruikt om online lessen interactiever te maken. Bijvoorbeeld, brainstormsessies, kahoot-quizzen, breakout-rooms, en reflecties kunnen studenten helpen om actief deel te nemen aan de les. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van dergelijke werkvormen en energizers de betrokkenheid van studenten kan vergroten en het begrip kan verbeteren (Cavanagh et al., 2016; Harlow & Rainey, 2016).

low angle photography of man jumping

Daarnaast kan het evalueren van nieuwe werkvormen en energizers tijdens teamvergaderingen docenten helpen om de effectiviteit van hun lessen te verbeteren. Door te bespreken wat wel en niet werkt, kunnen docenten hun onderwijspraktijk aanpassen en verbeteren. Dit kan leiden tot een betere leerervaring voor studenten.

In het algemeen is het gebruik van werkvormen en energizers een effectieve manier om de betrokkenheid en participatie van studenten te vergroten. Door deze te evalueren tijdens teamvergaderingen, kunnen docenten hun onderwijspraktijk verbeteren en ervoor zorgen dat studenten effectiever leren. Daarnaast zien wij ook het groter geheel om deze door de cyclus gehaalde werkvormen te delen met het grote publiek.

Onderstaande punten vormen voor ons het belang van het delen van de werkvormen en energizers via Onderwijs-op-Afstand.nl. Zoals eerder vermeld zijn wij een groot college met 180 docenten waarbij we niet iedereen persoonlijk kunnen spreken.

 1. Stimuleren van innovatie: Het delen van werkvormen en energizers kan docenten inspireren om nieuwe ideeën uit te proberen en hun onderwijspraktijk te vernieuwen. Door het delen van kennis en ervaringen kunnen docenten van elkaar leren en elkaar inspireren om creatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen in het onderwijs.
 2. Verbeteren van de onderwijskwaliteit: Het delen van werkvormen en energizers kan ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Door gebruik te maken van effectieve werkvormen en energizers kunnen docenten de betrokkenheid en participatie van studenten vergroten, waardoor studenten effectiever leren.
 3. Versterken van de onderlinge band: Het delen van werkvormen en energizers kan ook bijdragen aan het versterken van de onderlinge band tussen docenten. Door samen te werken aan het verbeteren van het onderwijs, kunnen docenten elkaar beter leren kennen en beter samenwerken.
 4. Verhogen van het professionele niveau: Door het delen van kennis en ervaringen over werkvormen en energizers, kunnen docenten hun professionele niveau verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door het leren van nieuwe vaardigheden of het ontdekken van nieuwe onderwijsmethoden.
 5. Beter inspelen op behoeften van studenten: Door het delen van werkvormen en energizers kunnen docenten beter inspelen op de behoeften van hun studenten. Door te leren van elkaars ervaringen en ideeën, kunnen docenten hun onderwijsaanpak aanpassen en verbeteren om beter tegemoet te komen aan de behoeften van hun studenten.

In een ideale situatie worden onderwijsinstellingen en docenten aangemoedigd en gefaciliteerd om actief kennis en expertise te delen op een online platform. Dit online platform fungeert als een centrale hub waar docenten onderling informatie, best practices en leermiddelen kunnen delen, en waar ze kunnen samenwerken om het onderwijs continu te verbeteren. Echter zit dit bij onze docenten bij de instelling nog niet in het systeem.

Onderzoek toont aan dat kennisdeling tussen docenten een positieve invloed heeft op de professionele ontwikkeling, de onderwijskwaliteit en het leerproces van studenten.

Een relevante studie is die van Fullan (2016), waarin wordt benadrukt dat het delen van onderwijskennis een cruciale factor is voor het bevorderen van educatieve verandering en het stimuleren van collectieve impact. Door het gebruik van een online platform kunnen docenten gemakkelijk en efficiënt informatie delen, feedback geven en samenwerken aan de ontwikkeling van lesmaterialen en curriculum. Dit draagt bij aan een gezamenlijke inspanning om het onderwijs te verbeteren en studenten beter voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw.

Bovendien wijst een onderzoek van Hargreaves en Fullan (2012) op het belang van sociale interactie en samenwerking voor het bevorderen van professionele groei. Een online platform biedt docenten de mogelijkheid om virtueel te communiceren, ideeën uit te wisselen en feedback te geven, ongeacht tijd en afstand. Hierdoor ontstaat een gemeenschap van docenten die elkaar ondersteunen en stimuleren, wat op zijn beurt de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Het delen van onderwijs op een online platform heeft ook voordelen voor studenten. Onderzoek uitgevoerd door Hew en Cheung (2014) suggereert dat docenten die gebruik maken van online platforms om kennis te delen, studenten kunnen voorzien van meer gevarieerd en rijk lesmateriaal. Dit verrijkte leerproces kan de betrokkenheid en motivatie van studenten vergroten, evenals hun leerresultaten.

Kortom, het belang van het delen van onderwijs op een online platform wordt ondersteund door literatuur die wijst op de positieve impact ervan op de professionele ontwikkeling van docenten, de onderwijskwaliteit en het leerproces van studenten. Door docenten aan te moedigen en te faciliteren om kennis en expertise te delen op een online platform, kunnen onderwijsinstellingen een bloeiende gemeenschap van docenten creëren die gezamenlijk werken aan het verbeteren van het onderwijs en het bieden van optimale leerervaringen voor studenten.

Waarom ik heb gekozen voor kennisdelen via de website www.onderwijs-op-afstand.nl:

 1. Toegankelijkheid: Een website biedt een platform dat gemakkelijk toegankelijk is voor een breed publiek. Het maakt het mogelijk om kennis en informatie beschikbaar te stellen voor een groot aantal mensen, ongeacht tijd en locatie. Hierdoor kunnen docenten hun kennis delen met een breder publiek, waaronder collega’s, studenten, ouders en andere geïnteresseerden.
 2. Bereik: Een website heeft het potentieel om een groot bereik te hebben. In tegenstelling tot fysieke bijeenkomsten of trainingen, waarbij de deelname beperkt is tot een specifieke locatie en tijd, kan kennis op een website wereldwijd worden gedeeld en benaderd. Dit vergroot de mogelijkheden voor kennisdeling en biedt de kans om een breder publiek te bereiken, ook buiten de directe onderwijsomgeving.
 3. Duurzaamheid: Het delen van kennis op een website zorgt voor duurzaamheid. Informatie en materialen kunnen op een website worden opgeslagen en blijven beschikbaar voor langere tijd. Hierdoor kunnen ze steeds opnieuw worden geraadpleegd en gebruikt, zelfs nadat de oorspronkelijke bijeenkomst of training heeft plaatsgevonden. Dit draagt bij aan de continuïteit en langdurige impact van kennisdeling.
 4. Interactie en samenwerking: Een website biedt mogelijkheden voor interactie en samenwerking tussen gebruikers. Door middel van discussieforums, commentaarsecties of virtuele samenwerkingsruimtes kunnen gebruikers reageren op de gedeelde kennis, vragen stellen, feedback geven en ideeën uitwisselen. Dit bevordert een actieve betrokkenheid van de gebruikers en stimuleert een dynamische uitwisseling van kennis en ervaringen.
 5. Schaalbaarheid: Een website maakt het mogelijk om kennis op schaal te delen. Het delen van informatie en materialen op een website kan gemakkelijk worden aangepast en geüpdatet om aan de behoeften van verschillende doelgroepen te voldoen. Hierdoor kunnen docenten hun kennis aanpassen en delen met verschillende niveaus, vakgebieden of leerstijlen, waardoor het potentieel voor impact en effectiviteit wordt vergroot.
 6. Continu leren: Een website fungeert als een bron van voortdurend leren. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment toegang krijgen tot de gedeelde kennis en er zelfstandig van leren. Dit bevordert zelfgestuurd leren en biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling buiten de traditionele onderwijsinstellingen. Het maakt levenslang leren mogelijk, waarbij individuen hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen.

Kortom, kennisdelen op een website is belangrijk vanwege de toegankelijkheid, het bereik, de duurzaamheid, de mogelijkheden voor interactie en samenwerking, de schaalbaarheid en de bevordering van continu leren. Door gebruik te maken van websites als platforms voor kennisdeling kunnen onderwijsprofessionals een breder publiek bereiken, de impact van hun kennis vergroten en bijdragen aan een lerende en evoluerende onderwijsomgeving.