Bos, N. (2022). Vloeiend over grenzen heen; Technologie als verbinder van leerprocessen. Hogeschool Inholland, Domein Onderwijs & Innovatie. Geraadpleegd op 2 April 2023 van: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/vloeiend-over-grenzen-heen-technologie-als-verbinder-van-leerprocessen

Broer, M. (2021). De doorbraak van EdTech: wat kunnen we nog meer verwachten? Geraadpleegd op 11 Januari van: https://www.emerce.nl/achtergrond/doorbraak-edtech-wat-kunnen-nog-meer-verwachten

Dengel, A. (2022). What Is Immersive Learning? 2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN), Vienna, Austria, 2022, pp. 1-5, doi: 10.23919/iLRN55037.2022.9815941.

Gorissen, P.,van Zanten, M., van Rooij, P., Menting, J., & Kral, M. (2022). Gedragsindicatoren onderwijs met ict docenten hoger onderwijs. IXperium Centre of Expertise Leren met ict Academie Educatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee On Innovation And Technology (Red.). Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (1ste editie, pp. 3–29). Routledge

Kolb, L. (2017). Learning First, Technology Second. International Society For

Technology in Education. Oregon

Lambriex-Schmitz, P. M. M., van der Klink, M., & de Grave, W. (2012). Zin in professionaliseren? Intenties van hbo- docenten Gezondheidszorg om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Geraadpleegd op 5 december 2022, van: file:///C:/Users/CamBJ/OneDrive%20-%20Hogeschool%20Rotterdam/Master%20O&T/Literatuuronderzoek/intenties%20van%20HBO-v%20docenten%20om%20deel%20te%20nemen%20aan%20professionaliseringsactiviteiten..pdf

Last, B., & Jongen, S. (2021). Blended Learning en Onderwijsontwerp, van theorie naar praktijk. Boom uitgevers Amsterdam.

NOS. (2023). Microsoft investeert miljarden in bedrijf achter ChatGPT. Geraadpleed op 13 Februari van: https://nos.nl/artikel/2460976-microsoft-investeert-miljarden-in-bedrijf-achter-chatgpt

Puentedura, R. (2013). SAMR: Moving from Enhancement to Transformation [Presentatieslides]. Hippasus. Geraadpleed op 12 Februari 2023 van: http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/05/29/SAMREnhancementToTransformation.pdf

Schouwenburg, F. (2021). Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik. Kennisnet. Geraadpleegd op 03 April 2023 van: https://www.kennisnet.nl/artikel/6687/onderwijsvernieuwing-met-technologie-een-internationale-blik/

Silveira, J. (2022). Trends in Education technologies: A view from Learning Technologies France 2022. Lab e·nov, IFP Energies Nouvelles, France

Uerz, D., van Zanten, M., van der Neut, I., Tondeur, J., Kral, M., Gorissen, P., & Howard, S. (2021). Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT, versnellingsplan docentprofessionalisering. SURF. Utrecht.