Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.

Over cursus

Deze cursus is ontworpen om docenten te ondersteunen bij het betekenisvol integreren van Educatieve Technologie in hun lespraktijk, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid. De cursus biedt inzichten en praktische richtlijnen voor het effectief gebruik van technologie om leerlingen te betrekken, te motiveren en hun leerervaring te verbeteren.

De cursus begint met een introductie van het concept digitale geletterdheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op de belangrijkste vaardigheden en competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de digitale samenleving. Vervolgens wordt het T-Pack model geïntroduceerd, een raamwerk dat de integratie van technologie, pedagogie en vakinhoud in de lespraktijk bevordert.

De cursus omvat een reeks boeiende en informatieve video’s. Deze video’s worden gepresenteerd door experts op het gebied van educatieve technologie, Bart Campfens en Dimitri van Dillen, die hun kennis en ervaring delen om docenten te begeleiden bij het creëren van betekenisvolle leerervaringen met behulp van technologie. Daarnaast worden er enkele video’s gepresenteerd door een geavanceerde artificiële intelligentie, die diepgaande inzichten biedt in de mogelijkheden en toepassingen van educatieve technologie.

Gedurende de cursus worden verschillende benaderingen en strategieën besproken om educatieve technologie effectief in te zetten. Docenten leren hoe ze geschikte technologische hulpmiddelen kunnen selecteren die aansluiten bij de leerdoelen en vakinhoud, en hoe ze deze hulpmiddelen op een pedagogisch verantwoorde manier kunnen integreren in hun lessen. Daarnaast worden er praktische tips gegeven voor het evalueren van de impact van educatieve technologie op het leerproces en het aanpassen van de lespraktijk op basis van feedback.

Na het voltooien van deze cursus hebben docenten een solide basis om betekenisvol les te geven met behulp van educatieve technologie. Ze hebben inzicht in de belangrijkste aspecten van digitale geletterdheid en kunnen het T-Pack model gebruiken als leidraad bij het ontwerpen en uitvoeren van leeractiviteiten met technologische ondersteuning. Met deze nieuwe kennis en vaardigheden kunnen docenten de leerervaring van hun leerlingen verrijken en hen voorbereiden op de uitdagingen van de digitale wereld.

Toon meer