Evalueren is een belangrijk punt om tot een werkbare werkvorm te komen waarbij de docenten en studenten zich content voelen. Voorheen gooide voornamelijk ik een werkvorm in de groep zonder dat hier enige theorie bij zat. Dit is naar mate we vaker deze sessies deden gewijzigd in dat docenten zelf werkvormen aanleverden en dat we hier een systematiek aan vast moesten koppelen. Wij hebben gekozen voor de PDCA-cyclus. De PDCA-cyclus is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering van probleemoplossing en besluitvorming. Volgens het boek “The Deming Management Method” (Walton, 1986) helpt de cyclus organisaties om hypotheses te formuleren, experimenten uit te voeren, gegevens te analyseren en op basis daarvan weloverwogen beslissingen te nemen.

PDCA-cyclus:

two men studying together

De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) is een effectieve methode voor continue verbetering en kan worden toegepast bij het ontwerpen van een werkvorm voor een online les. Hier is een beschrijving van hoe je de PDCA-cyclus kunt gebruiken, waarbij ook studenten worden betrokken bij de evaluatie:

 1. Plan (plannen):
 • Identificeer het leerdoel van de online les en bepaal wat je wilt dat de studenten bereiken na afloop.
 • Denk na over de verschillende manieren waarop je het leerdoel kunt bereiken en kies een werkvorm die het beste past bij de inhoud en de doelgroep.
 • Ontwikkel een gedetailleerd plan voor de online les, inclusief de structuur, tijdsindeling, benodigde materialen en eventuele technische vereisten.
 1. Do (uitvoeren):
 • Geef de online les volgens het opgestelde plan. Zorg ervoor dat je duidelijk en gestructureerd communiceert, gebruikmakend van geschikte digitale tools en platforms.
 • Bied de studenten de nodige instructies en materialen aan om de werkvorm succesvol uit te voeren. Zorg ervoor dat de werkvorm interactief en betrokkenheid stimuleert.
 1. Check (controleren):
 • Verzamel feedback van de studenten over hun ervaringen met de online les en de werkvorm. Dit kan worden gedaan via enquêtes, online discussies, individuele reflecties of andere geschikte methoden.
 • Evalueer de behaalde resultaten ten opzichte van het leerdoel. Hebben de studenten de gewenste kennis of vaardigheden verworven? Hebben ze het geleerde kunnen toepassen?
 1. Act (actie ondernemen):
 • Analyseer de feedback en evaluatieresultaten om te bepalen welke aspecten van de werkvorm succesvol waren en welke verbeterd kunnen worden.
 • Identificeer specifieke aanpassingen of wijzigingen die kunnen worden doorgevoerd om de werkvorm te verbeteren en de leerervaring van de studenten te optimaliseren.
 • Implementeer de verbeteringen in het ontwerp van de online les en de werkvorm voor toekomstige sessies.

Het is belangrijk om de communicatie en betrokkenheid van studenten bij het evaluatieproces te bevorderen. Het artikel “Student Involvement in the Evaluation of Teaching Quality: A Literature Review and Conceptual Framework” door Tonkin, H., et al. (2018) biedt inzichten in het betrekken van studenten bij evaluatie en verbetering van het onderwijs.

Hoe betrek je studenten bij de evaluatie:

 • Moedig studenten aan om openlijk feedback te geven over de online les en de werkvorm. Maak gebruik van verschillende feedbackmethoden, zoals enquêtes, discussiefora of individuele gesprekken.
 • Stel gerichte vragen over de effectiviteit van de werkvorm, de helderheid van de instructies, de betrokkenheid van studenten, en suggesties voor verbetering.
 • Analyseer en bespreek de ontvangen feedback met de studenten, zodat ze zich gehoord voelen en betrokken zijn bij het verbeteringsproces.
 • Communiceer de wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de feedback van studenten en leg uit hoe deze veranderingen de online les en de werkvorm zullen verbeteren.

Door de PDCA-cyclus te doorlopen en studenten actief te betrekken bij de evaluatie, kunnen wij een effectieve werkvorm(en) voor online lessen ontwerpen en continu verbeteren op basis van de behoeften en ervaringen van de studenten. Door de invoering van de PDCA-cyclus kwam snel naar voren dat er behoefte was om de werkvormen op te splitsen in de verschillende lesfasen. Ook kwam het idee van een student naar voren om energizers in te gaan zetten, een welkome aanvulling waar wij (en andere onderwijscollega’s) veel aan hebben.

Hoe staat bovenstaande in verband met Digitale Geletterdheid

Bovenstaande is relevant voor zowel docenten als studenten in relatie tot digitale geletterdheid. Hier is hoe het verband houdt met de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij zowel docenten als studenten:

 1. Docenten: Het gebruik van online werkvormen en energizers in combinatie met ICT-tools vereist dat docenten bekwaam zijn in het gebruik van digitale technologieën. Ze moeten vertrouwd zijn met de tools en platforms die worden gebruikt in het onderwijs en de vaardigheden hebben om ze effectief te integreren in hun lessen. Dit omvat het begrijpen van hoe ze online werkvormen kunnen ontwerpen en toepassen, het kunnen faciliteren van online samenwerking en communicatie, en het kunnen beoordelen en geven van feedback op digitale werkstukken. Docenten moeten ook op de hoogte zijn van veiligheids- en privacyaspecten met betrekking tot het gebruik van digitale tools. Het ontwikkelen van digitale geletterdheid bij docenten stelt hen in staat om op een competente en zelfverzekerde manier ICT in te zetten in het onderwijs.
 2. Studenten: Het gebruik van online werkvormen en energizers in combinatie met ICT-tools biedt studenten de mogelijkheid om digitale vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor hun toekomstige succes. Door deel te nemen aan online activiteiten, leren studenten hoe ze effectief kunnen communiceren, samenwerken en informatie delen via digitale platforms. Ze ontwikkelen informatievaardigheden, zoals het zoeken, evalueren en verwerken van digitale informatie. Daarnaast leren studenten ook technische vaardigheden, zoals het werken met verschillende digitale tools en het begrijpen van basisprincipes van digitale beveiliging en privacy. Het ontwikkelen van digitale geletterdheid stelt studenten in staat om kritisch te denken, problemen op te lossen en zich aan te passen aan een steeds veranderende digitale wereld.

Door het gebruik van online werkvormen en energizers in combinatie met ICT-tools kunnen zowel docenten als studenten hun digitale geletterdheid versterken, wat cruciaal is om effectief en verantwoordelijk te kunnen deelnemen aan de moderne digitale samenleving. Een vervolg hierop zal de Edutracker zijn die wij nu aan ontwikkelen zijn in combinatie met de e-learning die op www. educatievetechnologie.nl staat.

De tip die mijn medestudenten van de opleiding nog gaven is dat ik het stuk didactiek hier ook bij in moet opnemen. Op dit moment kijk ik naar de mogelijkheden hiervoor!