Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=a54CCCY2pUs?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=u05cKGSfqzM?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360]

Pedagogische kennis (PK) en Technologische kennis (TK) zijn twee belangrijke componenten van het TPACK-model die elkaar aanvullen en versterken in het onderwijs. Het TPACK-model, wat staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, benadrukt het belang van het integreren van technologie, pedagogie en inhoudelijke kennis in het onderwijs.

Een voorbeeld van hoe PK en TK in verband staan met elkaar binnen het TPACK-model is wanneer een docent een les geeft over schrijfvaardigheid aan leerlingen in het basisonderwijs. De docent heeft pedagogische kennis (PK) over verschillende didactische methoden en strategieën om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van schrijfvaardigheid, zoals het gebruik van modellen, feedback en scaffolding.

Om de les boeiend en interactief te maken, kan de docent technologische kennis (TK) toepassen. Bijvoorbeeld, de docent kan gebruik maken van digitale schrijftools zoals een online tekstverwerker, een blogplatform of een samenwerkingsplatform om de leerlingen te betrekken bij het schrijfproces. De docent kan ook gebruik maken van adaptieve leeromgevingen of digitale portfolio’s om de schrijfvoortgang van de leerlingen te monitoren en te evalueren.

Daarnaast kan de docent technologische kennis (TK) gebruiken om differentiatie toe te passen op basis van de behoeften en kenmerken van de leerlingen. Bijvoorbeeld, de docent kan gebruik maken van educatieve apps, spraak-naar-tekst software of tekst-naar-spraak software om leerlingen met speciale behoeften of leerlingen met verschillende taalniveaus te ondersteunen bij het ontwikkelen van schrijfvaardigheid.

Het gebruik van technologie op basis van pedagogische kennis (PK) stelt de docent in staat om de les op een effectieve en gepersonaliseerde manier aan te bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse behoeften en kenmerken van de leerlingen. Het integreren van PK en TK binnen het TPACK-model resulteert in een geïntegreerde aanpak waarbij technologie wordt ingezet als een middel om pedagogische doelen te bereiken en het leerproces te verbeteren.

Doe mee met de conversatie