De bedoeling van onderstaande vragenlijst was om in kaart te brengen wat docentervaringen zijn / waren omtrent onderwijs op afstand. Er wordt vooral ingegaan op digitale didactiek. De vragen zijn vormgegeven op basis van de meest belangrijke didactische principes om leren effectief vorm te geven. (Aarts et al., 2020; Surma et al., 2019)

a man in white long sleeves sitting on the chair while fixing his necktie

Alle antwoorden hebben bijgedragen aan strategieën om onderwijs (hybride/online/blended) op effectieve wijze te verbeteren. Op deze manier hebben wij gekeken naar waar de ontwikkelpunten lagen/liggen ten opzichte van onderwijs op afstand.

De kwaliteit van didactisch handelen is bij afstandsonderwijs net zo belangrijk als bij fysieke lessen. Studenten zaten tijdens de corona-crisis op afstand en niet in het leslokaal. Effectieve didactiek is echter niet anders bij digitale lessen. Wat werkt in de klas (in termen van didactiek), werkt ook op afstand. Aarts, B., de Wolf, I., Breuer, T., & van Wetten, S. (2020). Effectief afstandsonderwijs. Maastricht: EducationLab

Om te kunnen bepalen of docenten zich voldoende competent voelden in het toepassen van effectieve onderdelen van didactiek in hun digitale lessen, is onderstaande nulmeting uitgevoerd. De resultaten moeten bijdragen aan een verbeterde ondersteuning van docenten in de uitvoering en kwaliteitsverbetering van afstandsonderwijs. MBO College voor C&O (2021). Quickscan docenten: effectieve digitale didactiek. Hengelo: ROC van Twente.

Zoals je kan zien in de quickscan is een grootdeel (46%) nog niet echt bezig geweest met het vormgeven van werkvormen digitaal. Hierdoor worden de lessen meer een voorleesstuk dan dat er echt interactie plaatsvindt met de studenten. Een groot deel van de docenten geeft aan nog niet “bekwaam” genoeg te zijn om de lessen optimaal online vorm te geven. Met name het stuk interactie en het inzetten van werkvormen wordt gezien als een ‘heikel’ punt.

Door de inzet van online lessen is het belangrijk om creatief te zijn in het vinden van manieren om de betrokkenheid van studenten te vergroten. Online werkvormen en energizers kunnen een belangrijke rol spelen bij het betrekken van studenten en het bevorderen van hun leerproces tijdens online lessen.

photo of woman writing on tablet computer while using laptop

Een van de voordelen van online werkvormen is dat ze studenten kunnen helpen om actief betrokken te blijven bij de les en hun aandacht vast te houden. Traditionele lesmethoden, zoals het geven van een monoloog, kunnen studenten gemakkelijk vervelen en afleiden. Door het gebruik van online werkvormen kunnen docenten studenten helpen om hun aandacht vast te houden en hun betrokkenheid bij de les te vergroten.

Daarnaast kunnen online werkvormen de motivatie van studenten vergroten en hun leerproces verbeteren. Door interactieve werkvormen te gebruiken, zoals quizzes, polls, of breakout rooms, worden studenten uitgedaagd om na te denken en hun kennis te testen. Dit kan helpen bij het versterken van hun geheugen en bij het verankeren van nieuwe kennis.

Energizers zijn korte activiteiten die tussen de lessen door kunnen worden gebruikt om de concentratie en energie van studenten te stimuleren. Het gebruik van energizers kan helpen om de sfeer in de klas te verbeteren, studenten actief te betrekken en het leren te bevorderen. Er zijn veel verschillende energizers beschikbaar, zoals bewegingsspellen, raadsels, of korte meditatieoefeningen.

Naast het betrekken van studenten en het bevorderen van hun leerproces, kunnen online werkvormen en energizers ook bijdragen aan het creëren van een positieve leeromgeving. Door deze werkvormen te gebruiken, wordt het mogelijk om de les interactiever en afwisselender te maken, wat bijdraagt aan een aangenamere leerervaring voor de studenten.

Al met al is het gebruik van online werkvormen en energizers van groot belang tijdens online lessen. Door gebruik te maken van deze methoden, kunnen docenten de betrokkenheid van studenten verhogen, hun motivatie verbeteren en de leerervaring aangenamer maken. Het gebruik van online werkvormen en energizers draagt dus bij aan een succesvolle online leerervaring voor studenten. Het is dus zaak dat wij een aanbod genereren van werkvormen en energizers die werken tijdens de online lessen.

Deze werkvormen dienen te worden geschreven, uitgevoerd en geëvalueerd door het team voordat deze school/landelijk -breed worden gedeeld. Het platform voor het delen van dit deel van online didactiek is de website: www.onderwijs-op-afstand.nl.