Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les

Toepassen van de drie componenten van T-Pack binnen jouw onderwijsontwerp.

  1. Introductie (10 minuten): Herhaal kort de drie componenten van T-Pack.

  2. Presentatie (15 minuten): Bespreek hoe de drie componenten van T-Pack kunnen worden toegepast in de klas en hoe deze benadering kan helpen om het leren van studenten te verbeteren.

  3. Groepsactiviteit (20 minuten): Laat de cursisten in groepjes het T-Pack spel spelen. En laat ze met behulp van de Edutracker een les ontwerpen (flippen) waarbij de 3 componenten van het T-Pack Framework naar voren komen. 

  4. Afsluiting (10 minuten): Bespreek de bevindingen van de groepsactiviteit en beantwoord eventuele vragen die de cursisten hebben.

Doe mee met de conversatie