Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=56zQEsF7kSw?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=u05cKGSfqzM?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=nl-NL&autohide=2&wmode=transparent&w=640&h=360]

Inhoudelijke kennis (CK) en Technologische kennis (TK) zijn twee componenten van het TPACK-model die nauw met elkaar verbonden zijn. Het TPACK-model, wat staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, benadrukt het belang van de integratie van technologie, pedagogie en inhoudelijke kennis in het onderwijs.

Een voorbeeld van hoe CK en TK in verband staan met elkaar binnen het TPACK-model is wanneer een docent lesgeeft over een complex concept in de wetenschap, bijvoorbeeld het zonnestelsel. De docent heeft inhoudelijke kennis (CK) over de planeten, hun bewegingen, hun onderlinge relaties en de wetenschappelijke principes die het zonnestelsel regelen.

Om deze inhoudelijke kennis op een effectieve manier over te brengen, kan de docent technologische kennis (TK) toepassen. Bijvoorbeeld, de docent kan gebruik maken van een interactieve 3D-simulatie van het zonnestelsel op een tablet of een computer, om de leerlingen een visuele en interactieve ervaring te bieden. De docent kan ook gebruik maken van digitale bronnen zoals video’s, animaties of interactieve websites om de inhoudelijke kennis te verrijken en de leerlingen te betrekken bij het leerproces.

Daarnaast kan de docent technologische kennis (TK) gebruiken om de leerlingen te helpen bij het creëren van hun eigen multimediale presentaties over het zonnestelsel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van presentatietools, grafische software of videobewerkingstools. Hierbij kunnen de leerlingen hun inhoudelijke kennis (CK) toepassen om accurate en betekenisvolle presentaties te maken.

Het samenspel van inhoudelijke kennis (CK) en technologische kennis (TK) binnen het TPACK-model stelt de docent in staat om de inhoud op een interactieve en boeiende manier over te brengen, en tegelijkertijd de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en mediawijsheid. Het toepassen van TK op basis van CK resulteert in een geïntegreerde aanpak waarbij technologie wordt gebruikt als een middel om de inhoudelijke kennis te versterken en de pedagogische doelen te bereiken.

Doe mee met de conversatie