Naam : Dillen, van
Voornaam : Dimitri
Geboortedatum : 24 januari 1981
Woonplaats : Hengelo
Telefoonnummer : 06 - 376 057 24

Mijn naam is Dimitri en mijn studenten houd ik altijd voor: je hebt maar één leven, met veel mooie kansen, zorg dat jouw leven de moeite waard is. Door ze hierop te wijzen, hoop ik een verschil te kunnen maken. Ik geef ze dit mee tijdens mijn lessen, maar ook in de gesprekken die ik tussentijds met ze voer. Daarbij laat ik studenten vooral reflecteren op hun gevoel en nodig ze uit om daarvanuit hun keuzes te beredeneren.

Lesgeven is mijn corebusiness. Daarnaast ben ik BPV-begeleider, thema coördinator educatieve technologie & enthousiasmeur. Altijd probeer ik goed aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren, hun persoonlijke leervraag én toekomstige beroep. Om mijn lessen eigentijds te maken, maak ik graag gebruik van onder meer virtual reality en augmented reality. Ik ben een groot aanjager op gebied van educatieve technologie en heb bijvoorbeeld de website www.onderwijs-op-afstand.nl opgezet, ter bevordering van landelijke kennisdeling van digitale didactiek.

Ik vind het belangrijk dat wij met elkaar actueel, aantrekkelijk en effectief onderwijs bieden. Voor mij begint dat met oog hebben voor de individuele student. Jongeren zijn allemaal uniek en leren op hun eigen manier. Daar waar de één beter leert in de klas, leert de ander meer in de praktijk of op nog weer een andere manier. Onderwijs op afstand en blended onderwijs – geboost door de pandemie – zijn niet meer weg te denken. Dit betekent dat we ons hierop moeten aanpassen, zeker met het oog op toekomstbestendig onderwijs. Hoe we dit gepersonaliseerde onderwijs vorm kunnen geven? Daar doe ik onderzoek naar, zodat we met elkaar onze studenten kunnen blijven inspireren, motiveren en verbinden!