Andersson. H., Svensson. A., Frank. C., Rantala. A., Holmberg. M & Bremer. A. (2022). Ethics education to support ethical competence learning in healthcare: an integrative systematic review. BMC Med Ethics. 2022 Mar 19;23(1):29. doi: 10.1186/s12910-022-00766-z.

Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S. & De Bruijn, E. (eds.). Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Bloom, B. S. (1956). “Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain.” New York: David McKay Co Inc.

Broer, M. (2021). De doorbraak van EdTech: wat kunnen we nog meer verwachten? Geraadpleegd op 11 April van: https://www.emerce.nl/achtergrond/doorbraak-edtech-wat-kunnen-nog-meer-verwachten

Gorissen, P.,van Zanten, M., van Rooij, P., Menting, J., & Kral, M. (2022). Gedragsindicatoren onderwijs met ict docenten hoger onderwijs. IXperium Centre of Expertise Leren met ict Academie Educatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Joosten, M. (2022). De Vormgeving van Studentfacilitering en het Effect hiervan op de Studiemotivatie. Geraadpleegd op 17 April 2023 van:  https://research.ou.nl/ws/portalfiles/portal/57187508/OWMJoosten_15122022.pdf

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee On Innovation And Technology (Red.). Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (1ste editie, pp. 3–29). Routledge

Kolb, D.,A. (1983). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. FT Press Paperback, 288 Pagina’s (ISBN13: 9780132952613)

Kolb, L. (2017). Learning First, Technology Second. International Society For

Technology in Education. Oregon

Kooi, R., de Kort, K., Kurver, B., Kral, M., Bakker, M., & van Rens, C. (2020). Leren en lesgeven met ict bij de HAN Meting 2020. IXperium Centre of Expertise Leren met ict Academie Educatie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lub, A. (2022). Openingsrede Hogeschool van Utrecht. De impact van digitale transitie op mens en organisatie. Geraadpleegd op 21 April 2023 van: hu_openbare_les__xander_lub_en_tijs_timmerman (1080p).mp4 on Vimeo

Schaap, H. & De Bruijn, E. (2016). Het ondersteunen van kennisontwikkeling van studenten in het beroepsonderwijs: het zoeken en creëren van grenservaringen. Assen: koninklijke Van Gorcum BV.

Schildkamp, K., & Spruit, R. (2020) Onderwijsinnovatie met ICT: Aandacht voor de docent. Position Paper. Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Schouwenburg, F. (2022). Aan de slag, Leraar, hoe zorgt u voor professionalisering van ict-bekwaamheid? Geraadpleegd op 20 april 2022, van: https://www.kennisnet.nl/leraar-hoe-zorgt-u-voor-professionalisering-van-ict-bekwaamheid/

Uerz, D., van Zanten, M., van der Neut, I., Tondeur, J., Kral, M., Gorissen, P., & Howard, S. (2021). Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT, versnellingsplan docentprofessionalisering. SURF. Utrecht.