De beschreven opdracht wordt initieel uitgevoerd onder 20 docenten van het MBO en HBO onderwijs en behelst betekenisvol lesgeven met de inzet van educatieve technologie.

Dimitri van Dillen werkt als docent op het ROC van Twente, binnen het college Commercie & Ondernemen.

Nieuwsgierig, verbindend en inspirerend

Binnen het ROC van Twente verzorgen wij middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie voor de regio Twente. Bij ons kun je kiezen uit zo’n 300 mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4. Die kun je volgen op een van onze hoofdlocaties in Almelo, Hengelo of Enschede of op locaties in de omliggende dorpen. Onderwijs op meerdere plekken dus.

Elke dag zetten wij ons in voor de toekomst van onze studenten. Dat doen we niet alleen, maar samen met de studenten, hun ouders en verzorgers, andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, gemeenten en onze samenwerkingspartners.

Visie op educatieve technologie van het college Commercie & Ondernemen (ROC van Twente).

‘Klein binnen groot’ zeggen we binnen het ROC van Twente. Het ROC van Twente bestaat uit 9 colleges. Ik ben werkzaam binnen het college Commercie & Ondernemen. Dit college wil met het gebruik van educatieve technologie (ET) voor zowel docenten als studenten een zo effectief, aantrekkelijk en uitdagend mogelijke leeromgeving neerzetten. Het onderwijs is daarmee eigentijds, sluit aan bij de belevingswereld van studenten en persoonlijke leervraag en daarnaast bij het toekomstige beroep. Het college levert derhalve mediawijze studenten af die ook op digitaal vlak zijn voorbereid (21st century skills) op toekomstig werknemer- en burgerschap. 

Daarmee sluit het onderwijs aan op veranderende maatschappelijke en economische contexten. Zo geven we vorm aan de missie van het MBO College, kort gezegd: aan het geven van uitdagend, actueel, aantrekkelijk en effectief onderwijs, waarbij continu gekeken wordt naar de student. 

Doelstellingen hierbij zijn:

 • Studenten vervullen een (meer) actieve en ondernemende rol in het leerproces, werken steeds vaker samen aan opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken van informatie.
 • Docenten kiezen bewust de juiste middelen die het leerproces ondersteunen en aansluiten bij de doelgroep, leerdoelen, leerinhoud en didactiek.
 • Door het gebruik van ET wordt, waar mogelijk, maatwerk geleverd en gedifferentieerd.

Om dit te bereiken, heeft het college de volgende uitgangspunten:

 • De inzet van educatieve technologie is een cyclisch proces, zichtbaar gemaakt in het collegeplan en de teamactiviteitenplannen;
 • Binnen de professionele ruimte kunnen docenten experimenteren en exploreren;
 • Opgedane kennis en ervaring (zowel do’s als don’ts) wordt zowel binnen teams als tussen teams gedeeld;
 • Ieder team heeft een ambassadeur educatieve technologie die inspireert, motiveert, innoveert & ondersteunt, deelt en met een positief-kritische houding kijkt naar de inzet van technologie in het onderwijs;
 • Educatieve technologie levert niet alleen een bijdrage aan het functionele gebruik, maar ook aan de ontwikkeling van vaardigheden.

De bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten zijn uiteengezet in de strategische piramide. Educatieve Technologie en de inzet hiervan staat rechts onderin het gele vlak. Het draait altijd als eerste om de student en het onderwijs en hoe Educatieve Technologie hieraan kan bijdragen.

De vraagstukken en/of verbeterkansen binnen ons college op het gebied van de inzet van educatieve technologie zijn de volgende:

 • Er ontstaat, door mijn begeleiding aan leidinggevenden, een eenduidige visie rondom het thema ‘educatieve technologie’ . Deze visie past binnen de centrale visie van het ROC van Twente en wordt vertaald in de Team activiteiten plannen.
 • Door mijn regierol als educatief ambassadeur wordt deze eenduidige visie vervolgens collegebreed gedeeld op alle locaties, zodat alle collega’s en studenten hier baat bij hebben.
 • Door daarnaast een professionalisering te ontwikkelen rondom dit thema, worden docenten opgeleid om educatieve technologie binnen het onderwijs efficiënt en doelmatig in te zetten.

Bart Campfens werkt als docent op de Hogeschool Rotterdam, binnen het instituut voor gezondheidszorg op de opleiding verpleegkunde.

Hogeschool Rotterdam (HR) is een Hbo-instelling waar 40.000 studenten studeren en waar zo’n 4000 medewerkers werken. Ongeveer twee van de drie medewerkers is onderwijsgevende. Het onderwijs is georganiseerd in 13 instituten. De opleiding verpleegkunde hoort bij het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG). Hogeschool Rotterdam heeft 103 Bacheloropleidingen, 19 Masteropleidingen en 26 Associatie Degree-opleidingen. Binnen het Instituut voor gezondheidszorg is de op leiding verpleegkunde (hbo-v) veruit het grootst met zo’n 1800 studenten en 150 medewerkers verdeeld over 4 leerjaren. Deze opdracht is uitgevoerd binnen de eerste 2 studiejaren waar ongeveer 1100 studenten en 80 medewerkers actief zijn.

Hogeschool Rotterdam staat voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig en inclusief is en studenten voorbereidt op een veranderend werkveld en een veranderende samenleving. Dat vertaalt zich naar contextrijk onderwijs waarin onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek vervlochten zijn. De opleiding HBO-Verpleegkunde streeft naar digitalisering binnen ons onderwijs, het toepassen van zorgtechnologie, het verblenden van het onderwijs en zo proberen meer aan te sluiten bij de beroepspraktijk (context).