HINT.

Onze docenten kunnen via het Hogeschool Rotterdam Intranet ( HINT ) een legio aan ondersteuningsmogelijkheden benaderen voor uitleg en hulp bij het inzetten/gebruiken van digitale middelen.

Zo wordt er een overzicht van alle beschikbare software aangeboden. Tijdens het maandelijkse cursushoudersoverleg heb ik aan mijn collega’s gevraagd of er wel eens gebruik wordt gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden die HINT biedt en heb ik de pagina’s laten zien. 4 van de 7 collega’s wisten niet dat dit zo uitvoerig beschikbaar was en allemaal gaven ze aan geen gebruik te maken van de mogelijkheden. Een aantal vond het nodig omdat ze geen problemen ondervonden in hun dagelijks werk. 3 collega’s gaven aan dat ze het fijn vonden nu te weten waar ze terecht konden. Vaak werd “ik vraag het meestal op kantoor even na en dan is er altijd wel iemand die weet hoe iets moet”. Ook ging de discussie over het belang van weten waar je de hulp kunt vinden in deze tijd van hybride werken en dat het wel steeds belangrijker wordt dat je zelf de oplossing kunt vinden.

Toolbox.

Binnen HINT is er ook een specifiek overzicht van alle educatieve software. Deze is beschikbaar in de toolbox.hr. Homepage | Toolbox.hr.nl 

Bij navraag onder een aantal collega’s van het docenten team van leerjaar 1 blijkt dat het merendeel van deze docenten niet van het bestaan van deze toolbox afweet en dat de docenten die het wel kennen aangeven het niet echt te gebruiken. Sommige docenten geven aan dat het onoverzichtelijk is. Anderen dat men de uitleg mist om adequaat met de gekozen/geadviseerde tool aan de slag te gaan. “Je krijgt de tool die het beste zou passen en vervolgens moet je zelf uitzoeken hoe ermee te werken, wanneer zou ik dat moeten doen”? Deze opmerking sluit aan bij literatuur gevonden in mijn literatuuronderzoek die beschrijft dat docenten wel positief tegenover ict in het onderwijs staan maar de tijd en ruimte missen om te kunnen ontwikkelen (Kooij et al,. 2020).

ICTO Coach.

Binnen de hogeschool zijn er ook ICTO coaches beschikbaar. Deze ict ondersteuners worden centraal gefaciliteerd en de uren worden betaald vanuit centraal beschikbare middelen. De functies worden door eigen collega’s bezet die een deel van hun tijd ‘vrij’ zijn om collega’s met raad en daad bij te staan bij ict vraagstukken zoals het gebruik en correct inzetten van deze middelen. Binnen de hbo-verpleegkunde opleiding is er voor gekozen om geen icto coaches aan te stellen. De reden hierachter blijft onduidelijk. Bij navraag binnen de werkgroep blended learning tijdens een vergadering werd aangegeven dat men ten tijde van de besluitvorming nog niet overtuigd was van de meerwaarde. Vanuit de werkgroep hebben L. Lambooij en ik inmiddels een pitch gegeven aan het MT om te pleiten voor de aanstelling van 2 ICTO coaches voor de opleiding verpleegkunde en deze aanvraag zal, zo lijkt het nu, worden gehonoreerd.

Uit de analyse van de beschikbare middelen zijn een aantal zaken te concluderen nl;

  • Via verschillende platformen wordt heel veel bruikbare informatie en uitleg beschikbaar gesteld,
  • Docenten geven aan niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van deze middelen,
  • Docenten geven aan tijd en ruimte nodig te hebben om de beschikbare middelen te doorgronden,
  • De kennis onder de collega’s is niet gebundeld en er zijn momenteel geen vaste aanspreekpunten voor ICT vraagstukken.

De vraag is nu hoe ervoor te zorgen dat de docenten weten waar ze de informatie vandaan kunnen halen ten einde deze in te zetten in hun onderwijs.