Is het goed om de regie over het gebruik van telefoons in het klaslokaal aan de autonome docent over te laten?

Is het goed dat ouders van 18 jarigen (online via het leerlingvolgsysteem) worden geïnformeerd over studievoortgang als ze nog thuis wonen?