Om een inzicht te verschaffen in de huidige situatie is er een 0-meting gedaan.