Evaluatie met 2 collega’s en een medestudent aan de MOT.

De collega’s zijn enthousiast over het onderwerp en geven aan dat er inderdaad veel vraag is naar uitleg over en hulp bij het vinden van de informatie op ons intranet. Daarnaast geven ze aan dat het inderdaad soms lastig is om in de vaart der volkeren tijd te maken om eens rustig te kijken naar de inzet van (educatieve) technologie terwijl dat soms het werk juist lichter maakt. Een collega gaf aan dat hij sinds het gebruik van feedbackfruits veel minder tijd kwijt is aan het feedbacken van huiswerk opdrachten, maar dat hij best wel lang heeft moeten zoeken naar de juiste informatie terwijl die uiteindelijk goed en overzichtelijk te vinden bleek in de toolbox.

Collega student van de MOT gaf aan dat de PPP ook een andere vorm had kunnen hebben. Bijvoorbeeld mentimeter oid. Daarnaast vroeg men zich af hoe ik de opbrengst inzichtelijk wilde maken. Dus wat heeft deze korte opdracht nu voor effect gehad?

Alle drie vonden ze het waardevol dat ik tijd heb ingeruimd voor de manager om nog expliciet te maken dat het werken aan je digitale vaardigheden zeker binnen de professionaliseringsruimte valt. Ook waren de collega’s erg te spreken over het feit dat we toch ICTO coaches gaan krijgen voor de opleiding verpleegkunde.

Op basis van deze opmerkingen is de PPP aangepast en is er een forms uitgestuurd om de ervaring van de deelnemers op te halen.

Deze opdracht heeft me veel nieuwe inzichten verschaft. Zo vond ik het bijzonder dat we binnen de HR blijkbaar alle informatie beschikbaar hebben om docenten op een adequate manier van informatie te voorzien over alle software die beschikbaar is. Achteraf bezien misschien een beetje naïef van mij om te denken dat een organisatie die zo groot is dat niet geregeld zou hebben. Vervolgens vind ik het dan wel weer bijzonder dat het gros van mijn collega’s van toeten nog blazen weten als het aankomt op het inzien van die gegevens.

Daarnaast heb ik ingezien dat je door verdieping te zoeken in je ‘probleem’ het uiteindelijk best zo kan zijn dat je met een relatief kleine interventie veel resultaat kunt boeken. Van strategische agenda en digitaal matig vaardige collega’s naar uitleg en training over het vinden van de beschikbare informatie.

Persoonlijke reflectie.

Kijkend naar mijn persoonlijke ontwikkeling vind ik dat ik deze opdracht echt serieus heb aangepakt. Ik ben er echter te laat aan begonnen en heb me niet gerealiseerd hoeveel werk het was. Vooral het ophalen van alle informatie in mijn werkveld en dat spiegelen aan de literatuur heeft me meer tijd gekost dan verwacht. Ik merk ook dat ik wat extra tijd nodig heb, zal hopelijk aan de leeftijd liggen😊, dan veel van mijn medestudenten om goed te doorgronden waar we precies mee bezig zijn en wat er dan precies verwacht wordt. Volgens het reflectiemodel van korthagen(1993), wat trouwens hangt op de analogie van de leercyclus van David Kolb (1983), is dat een mooi moment om eens naar mezelf te kijken. Blijkbaar ben ik nog niet in staat om adequaat in te schatten waar mijn sterke en zwakke punten precies liggen. Ik heb gemerkt dat ik leerstof makkelijk overbreng maar meer moeite heb met het bepalen van datgene wat er precies overgebracht moet worden. Zo was ik heel lang van mening dat onze docenten meer skills nodig hadden omdat het ‘geitenwollensokken gehalte’ er debet aan was dat men niet aanhaakte op het hele digitaliseringsverhaal binnen de opleiding. Inmiddels weet ik wel beter en ben ik verbaasd door de positiviteit en motivatie van vrijwel alle collega’s om met educatieve technologie aan de slag te gaan. Dus heb ik geleerd om een uitdaging meer vanuit de positieve verwachting aan te gaan en niet op voorhand te verwachten dat het toch niets gaat worden. Daarnaast heeft deze opdracht me nog meer doen beseffen wat voor enorme taak er op ons ligt te wachten. Het gehele digitaliseringsproces in het onderwijs is nu al bijna niet meer te volgen. De collega’s die wel aangehaakt zijn zijn op 1 hand te tellen. Echter kunnen we met die paar collega’s geen onderwijs bieden dus zullen we het geheel ook mee moeten zien te nemen in deze ontwikkeling. Misschien ligt daar wel de grootste taak voor ons als frontrunners weggelegd.