Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les

Dus in het kort samengevat, waarom is Digitale Geletterdheid belangrijk binnen het onderwijs?:

Digitale geletterdheid is de vaardigheid om effectief te communiceren, informatie te zoeken, te analyseren en te gebruiken in een digitale omgeving. Het is van groot belang in het onderwijs omdat digitale technologie steeds meer een belangrijke rol speelt in onze maatschappij en op de werkvloer.

Leerlingen die digitaal geletterd zijn, zijn beter voorbereid op de eisen van de moderne samenleving en kunnen succesvoller zijn in hun toekomstige carrières. Bovendien kan het gebruik van digitale technologie in de klas de leeromgeving verbeteren door bijvoorbeeld interactie tussen leerlingen en toegang tot informatie te verhogen.

T-Pack is hierbij een belangrijk onderdeel voor docenten.

De toepassing van ICT in de lespraktijk is geen doel, maar een middel om het leren beter te maken. Zo biedt ICT de mogelijkheid om complexe onderwerpen op een goede manier inzichtelijk te maken waardoor de leerstof beter begrepen kan worden.

Leerlingen leren leerstof door ICT beter te begrijpen door de toegankelijkheid tot een breed scala aan verschillende digitale bronnen. Ook sluiten opdrachten beter aan bij de interesse van leerlingen. Dit komt niet alleen ten goede van de motivatie van leerlingen, maar leerlingen krijgen ook beter inzicht in of de leerstof begrepen is en wat leerlingen nog niet begrijpen. Leerlingen leren dus door de inzet van ICT inzicht te krijgen in de eigen leerbehoefte. De docent kan op deze leerbehoefte inspelen door instructie of werkvormen aan te passen op daar waar vraag naar is bij leerlingen. 

Door het aanbieden van deze vorm van maatwerk kunnen leerlingen kennis en vaardigheden beter en sneller verwerken. Hierdoor zal het leerrendement van leerlingen positief gestimuleerd worden. ICT is daarom een effectief middel om te differentiëren in de klas.

Denk ook eens na over welke tool je wanneer wilt inzetten tijdens je (online) les! Voor het gemak hebben we “de les” in vier fases verdeeld. Klik op de fase en je kan kijken welke tool hierbij eventueel jouw les kan verrijken op afstand! Kijk ook eens voor meer informatie bovenaan op tools & instructies voor bv. PowerPoint of andere applicaties.


Doe mee met de conversatie