Welkom in de toekomst van het onderwijs, waar gepersonaliseerd leren steeds meer terrein wint. In deze benadering van onderwijs staat de leerling centraal en krijgt hij of zij de mogelijkheid om het leerproces op maat te maken, afgestemd op individuele behoeften en capaciteiten. Maar wat is de rol van de docent in deze evoluerende onderwijspraktijk? Hoe verschuift onze rol van traditionele kennisoverdracht naar die van coaches en mentoren in een gepersonaliseerde (online) leeromgeving?