Betekenisvol lesgeven met de inzet van Educatieve Technologie.
Over les

Het TPACK-model is een theoretisch model dat inzichtelijk maakt op welke manier de bovengenoemde drie onderdelen met elkaar samenhangen. In deze samenhang draait het allemaal om context: namelijk de doelgroep en de leersituatie. Want de ene situatie is de andere niet. Daarnaast is het uiteraard van belang dat de infrastructuur op orde is.

Bij een juiste inzet kunnen de mogelijk­heden van ICT en technologie bijdragen aan de versterking van het leerproces. Het kan een onderwerp begrijpelijker maken of bijdragen om digitale vaardig­heden te ontwikkelen, zoals het creëren van content.

Creëren van content. Wat is dat eigenlijk? Content is een ander woord voor inhoud. Die inhoud kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een foto van een lijmpotje, een video-instructie over tafelsommen, een presentatie over ridders of een blog over een politieke partij. Wanneer leerlingen content gaan creëren, dan hebben ze daarvoor bepaalde skills nodig, namelijk ICT-basis­vaardig­heden. Wil je deze vaardig­heden op een eenvoudige manier oefenen met jouw leerlingen?

Hieronder staan een aantal praktische voorbeelden van de inzet van technologie.

  • Het bouwen van een website
  • Het ontwerpen van een digitale poster
  • Het ontwerpen van een logo
  • Het bouwen van een prototype van een app
  • Het maken van een presentatie
  • Het maken van een video
Doe mee met de conversatie